Manifest per una sortida raonable a la crisi de la Covid

Estem treballant en les versions en la resta de llengües de l’estat

16 de novembre 2021

La societat espanyola sent en aquests moments un comprensible cansament en tot allò relatiu a la crisi de la COVID. La tensió s’ha relaxat considerablement i no poques persones voldrien girar full i parlar d’altres qüestions després de 20 mesos de “monotema”. No obstant això, algunes de les mesures contra la COVID que s’apliquen al nostre país o en altres del nostre entorn (passaports sanitaris, vacunació indiscriminada, etc.) no tenen en aquests moments ni veritable base científica ni cap justificació sanitària, però atempten contra els drets fonamentals de les persones i han obert algunes tendències molt perilloses per al desenvolupament democràtic i ecològic de les societats contemporànies.

D’altra banda, és probable que l’hivern porti una nova pujada de casos, com les que ja experimenten altres països[1], per això volem reivindicar algunes línies d’acció que són encara molt necessàries i han estat relegades per les autoritats sanitàries espanyoles (han centrat pràcticament tota l’estratègia al voltant de les vacunacions i les mesures de distanciament social). Per això, les persones sotasignants, professionals de la salut, investigadors al camp de la medicina i la biologia, científics d’altres camps, filòsofs, activistes, comunicadors i ciutadans en general, preocupats per la salut pública, que és la nostra salut, declarem el següent:

1 – Cal sortir dels enfocaments reduccionistes centrats únicament en la vacunació

Durant aquests mesos han estat nombrosos els científics i professionals de reputació innegable que han plantejat la necessitat d’abordar la Covid a tots els nivell[2]: profilaxi, tractament primerenc, tractament hospitalari i vacunació. Tot i la irreprotxable lògica d’aquest plantejament, els nostres governants, seguint recomanacions de l’OMS, amb prou feines han parat atenció al tractament primerenc. No és fàcil comprendre aquesta manca d’atenció, i encara menys tenint en compte que aquest virus va arribar en diferents moments a saturar UCIs i hospitals i va desbordar la capacitat del sistema de salut pública.

En aquests moments, són milers els doctors de tot el món que comuniquen resultats no menyspreables en l’atenció primerenca[3], i fins i tot a la profilaxi, amb protocols compostos de medicaments com la ivermectina, la fluvoxamina, la quercetina, el zinc, la hidroxicloroquina, la melatonina o la vitamina D[4]. A països com Mèxic[5], Índia[6], Zimbabwe[7], Madagascar[8] i alguns estats del Perú[9] i Argentina[10] s’han usat de forma àmplia kits de tractament primerenc que, segons els seus defensors , han tingut impactes molt positius[11]. És oportú destacar que la ivermectina i altres fàrmacs que s’han fet servir en tractament primerenc de la Covid són força econòmics, ja que estan lliures de patent, i els seus efectes secundaris no són considerables o poden ser manejats adequadament, per ser medicaments molt utilitzats des de fa temps .

Tot i això, el govern espanyol i la major part de governs europeus no han parat atenció a aquestes intervencions farmacològiques primerenques, d’acord amb les directrius d’entitats com l’OMS i l’EMA, unes directrius que ens preguntem si han pogut ser condicionades pel fet que el finançament d’aquests organismes depèn en gran mesura d’empreses farmacèutiques i d’altres entitats privades[12]. Després de 19 mesos d’intensa investigació i nombrosos assaigs clínics amb tota mena de medicaments[13], el tractament primerenc de les persones malaltes de Covid se segueix limitant al confinament al domicili i l’ús d’analgèsics fins que aquestes es troben tan malaltes que han d’anar a un hospital[14]. En aquesta fase hospitalària, segons doctors amb àmplia experiència en el tractament primerenc, és molt més complicat combatre la malaltia i les possibilitats de curació són molt menors[15].

Les organitzacions internacionals relacionades amb la salut, com ara l’OMS, l’EMA i la FDA, desaconsellen tots aquests tractaments primerencs amb l’únic argument que no hi ha dades concloents sobre la seva utilitat[16]. Això contrasta amb el fet que no s’ha fet servir la mateixa cautela amb les vacunes, i és, com a mínim, negligent, ja que després de tants mesos de pandèmia, hi ha hagut temps més que suficient per analitzar-los en profunditat i obtenir conclusions sobre la seva efectivitat.

Aquestes mateixes institucions internacionals, en canvi, van aprovar el març de 2020 l’antiviral Remdesivir per al tractament del Covid (el preu del qual va arribar a ascendir a 2.000 euros per pacient[17]) sobre la base de dos estudis clínics controlats que només van trobar signes molt modestos de la seva eficàcia[18]. Aquestes setmanes diverses empreses farmacèutiques estan sol·licitant autoritzacions d’emergència per a l’aprovació de nous medicaments subjectes a patent per al tractament d’hora de la Covid. Tot i que han rebut atenció generosa als mitjans, els assaigs que mostren la seva eficàcia són molts menys que els d’altres tractaments primerencs i la seva seguretat és molt lluny de tenir les garanties de fàrmacs coneguts des de fa dècades. En canvi, el tractament primerenc d’ivermectina per a la Covid segueix sense obtenir l’aprovació d’aquestes agències després de 30 estudis clínics aleatoritzats i controlats, dels quals 27 donen resultats clarament positius[19], tot i ser un medicament amb un perfil de seguretat excel·lent[20] que va ser aprovat per al seu ús contra la sarna amb el suport de només 10 estudis i en les mateixes dosis proposades ara per a la Covid[21].

D’altra banda, el sistema de salut pública gairebé no s’ha reforçat des de l’inici d’aquesta conjuntura. Més aviat al contrari, s’ha degradat tant l’atenció primària com l’hospitalària. Tampoc no s’han dedicat esforços substancials a la investigació i aplicació de tractaments primerencs, limitant l’acció sanitària a la vacunació, a l’hospitalització dels casos greus, a l’ús de màscares i a les restriccions en mobilitat i al dret de reunió.

2 – S’estan considerant les vacunes com una qüestió de salut col·lectiva sense que hi hagi base científica i s’estan administrant sense conèixer els riscos a mitjà i llarg termini ni tenir en compte les particularitats individuals.

Malgrat l’alt percentatge de persones que han estat vacunades contra la COVID al nostre país[22] i en molts altres, el descens en els índexs de contagis i hospitalitzacions no ha estat l’esperat[23]. Tot i que la situació a Espanya ha millorat, les dades demostren que les vacunes no han estat tan eficaces com alguns prometien i tots hauríem volgut[24].

Perquè les vacunes permetessin assolir la immunitat de grup haurien de ser capaces de reduir significativament la transmissió del virus. Si aquesta premissa no es compleix, la vacunació acaba sent una opció individual, respectable però sense repercussions socials. Això fa que la urgència per aconseguir vacunar tota la població o la imposició de passaports Covid per accedir a espais públics es converteixin en mesures absurdes i, fins i tot, contraproduents, perquè creen una falsa sensació de seguretat.

Les últimes setmanes han sortit a la llum diverses dades que confirmen que les vacunes contra la Covid no ofereixen, en aquests moments, pràcticament cap protecció davant del contagi. Destaquem les següents:

 • Anglaterra ha fet oficial que, davant de la variant delta (majoritària en aquests moments a tot el món), no s’està observant cap diferència en la transmissió del virus entre persones vacunades i no vacunades[25].
 • Un estudi comparatiu no troba cap correlació entre la ràtio de vacunació a diferents països i els casos de Covid[26].
 • S’ha documentat la transmissió entre persones completament vacunades[27] i càrregues virals similars entre vacunades i no vacunades[28].
 • Un estudi realitzat al Vietnam arriba a la conclusió que les persones vacunades poden contagiar més que les no vacunades perquè suporten més càrrega viral sense desenvolupar símptomes[29].
 • Països com Singapur, Irlanda o Bèlgica amb més d’un 70% de la població completament vacunada han patit nous brots amb l’arribada de la tardor[30].
 • Les dades de l’últim informe sobre vigilància de les vacunes de l’Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit[31] ] mostren que la ràtio de contagis entre les persones amb pauta de vacunació completa no només no és menor sinó que és més gran (el doble) que entre les no vacunades
 • Estudis finançats per les mateixes empreses fabricants reconeixen que la protecció de la vacuna davant de contagis es perd en pocs mesos[32].

Davant la gran quantitat de dades que demostren que les vacunes no són capaces de disminuir la transmissió de la Covid, no té cap sentit implantar “passaports de vacunació” que discriminen fortament les persones que opten per no vacunar-se per qualsevol tipus de motiu, ja sigui aquest de salut, de consciència o simples dubtes sobre la relació risc/benefici.

Com han denunciat diversos europarlamentaris de diversos països i diferents signes polítics el 20 d’octubre passat[33],aquest tipus de passaports sanitaris soscaven drets humans bàsics i només es podrien justificar en circumstàncies excepcionals i si estiguessin prou recolzades per dades científiques inequívoques. Constitueixen, de fet, un veritable apartheid de nou encuny que coacciona la població perquè accepti ser tractada amb un medicament experimental l’eficàcia, necessitat i seguretat del qual són, almenys, dubtoses. La llibertat de circulació, ocupació, salut, igualtat, lliure associació, educació i lliure expressió de pensament estan sent greument violades sense motiu i, en alguns països europeus, les protestes pacífiques contra aquestes mesures inaudites i sense fonament sanitari són reprimides violentament.

D’altra banda, cal tenir en compte que les vacunes actuals han demostrat tenir un nombre d’efectes adversos molt més gran del que és habitual[34]. Algunes fonts estimen que els sistemes de vigilància d’Eudra Vigilance i Open Vaers han registrat més de 40.000 morts relacionades amb la vacunació entre els EUA[35] i la UE[36], ], cosa que està causant que alguns països estiguin limitant el seu ús en joves[37].

Davant d’aquest elevat nombre d’efectes adversos detectats a curt termini, les institucions sanitàries competents haurien d’oferir dades detallades, tant dels casos i les morts per Covid per edats i estat de vacunació com de tots els efectes adversos que s’estan produint per les vacunacions. D’aquesta manera, es podria fer una avaluació de les ràtios risc/benefici per edat i els facultatius podrien optar per desaconsellar la vacunació en persones que amb prou feines corren riscos davant la malaltia com els nens i els joves. Aquestes dades no s’estan difonent[38] ni tampoc no s’està demanant el necessari consentiment informat a les persones que es vacunen[39].

D’altra banda, la indústria farmacèutica està promovent noves campanyes de vacunació, suposadament per suplir la pèrdua d’eficàcia de les dosis anteriors[40], però les nostres autoritats sanitàries s’haurien de plantejar exigir a aquestes companyies un producte de més seguretat i millor efectivitat abans de continuar invertint enormes quantitats de diners públics en successives campanyes massives de vacunació, sobretot si hi ha evidències més que suficients de tractaments eficaços que poden ajudar a gestionar de forma molt més econòmica i segura aquesta crisi sanitària.

No podem ignorar que aquest exclusivisme en l’estratègia davant de la COVID ha permès a les grans indústries farmacèutiques signar uns contractes multimilionaris per la venda de les vacunes, disparant els seus beneficis de manera desorbitada. Aquests contractes, a més, eximeixen els subministradors de tota responsabilitat pels possibles danys o efectes adversos. Cal recordar que l’Agència Europea del Medicament segueix donant a aquests tractaments només una «autorització comercial condicional» i no una plena autorització, ja que encara estan en fase experimental[41] i, de fet, no encaixen dins de la definició clàssica de vacunes[42].

Per contra, tractaments primerencs amb excel·lents perfils de seguretat i aprovats per a ús humà des de fa dècades, segueixen esperant la seva aprovació. Ni tan sols es contemplen mesures de profilaxi tan senzilles com fer un seguiment dels nivells de vitamina D, tot i que diversos estudis confirmen la relació entre els nivells baixos d’aquesta vitamina i els casos més greus de Covid[43].

En vista de tot això reclamem al Govern espanyol i a les institucions sanitàries de les comunitats autònomes:

1. La inclusió dels tractaments primerencs en l’estratègia per afrontar la Covid, especialment tots aquells basats en fàrmacs de cost reduït que han estat usats amb èxit en altres països[44]. Reclamem també atenció i suport al desenvolupament d’altres possibles vacunes independents de les grans indústries farmacèutiques, de les quals ja hi ha projectes al nostre país.

2. Sol·licitem que no es contempli la vacunació infantil, atès que en menors d’edat la incidència de la infecció és molt reduïda i els efectes adversos de la vacunació són més habituals i greus i arriben a ser més els riscos que els beneficis[45]. Sol·licitem també la moratòria en la vacunació d’altres col·lectius més susceptibles als efectes adversos, com ara les dones embarassades. Exigim que s’apliqui el principi de consentiment informat a totes les vacunacions.

3. Els intents d’establir algun tipus de «passaport Covid» i la discriminació de les persones no vacunades en tot tipus d’espais i serveis públics han de ser desestimats, tant per l’èxit escàs que les vacunes estan tenint en la prevenció de la infecció, com pel fet que violen llibertats essencials que tota democràcia hauria de garantir i protegir. Considerem que no hi ha cap justificació per a l’actual pressió institucional i mediàtica per vacunar tota la població i que la segregació de les persones no vacunades és contraproduent (per crear una falsa sensació de protecció) i profundament antidemocràtica.

4. No ens sembla lògic continuar destinant el gruix de la despesa pública en salut a noves compres de vacunes ni altres tractaments cars i poc provats, mentre no s’estudiïn altres possibilitats de tractament amb fàrmacs de menor cost i de provada seguretat.

5. Reclamem el lliure accés públic als textos íntegres dels contractes ja establerts amb les multinacionals farmacèutiques. En qüestions tan importants per a la vida de tothom, el secretisme i l’opacitat no són de rebut.

6. Exigim un esforç d’inversió més gran en el sistema de salut pública, tant en mitjans materials com en personal. S’ha de garantir, amb les mesures de seguretat oportunes, l’atenció presencial del metge al pacient en tots els casos. Cal acabar amb els múltiples efectes negatius que aquesta manca d’atenció està provocant.

7. Reclamem, quan sigui possible, l’eliminació de les mesures de control restrictives de la mobilitat i de les relacions interpersonals, pels danys socials, econòmics, psicològics i sobre la salut que comporten.

D’altra banda, volem adreçar-nos també als mitjans de comunicació.

Hem observat amb gran preocupació l’escassa presència a les grans institucions periodístiques d’espais que donin veu a tots els actors rellevants i de debats constructius sobre aquesta crisi sanitària. Hi ha una preocupant homogeneïtat en els continguts que es publiquen i una absència gairebé total de veus crítiques. Les objeccions a qualsevol aspecte mínim de les vacunacions són qualificades de «negacionistes», quan no de «conspiranoiques» o «ultradretanes» i es propicia un clima de segregació i culpabilització injustificat cap als que no són partidaris de vacunar-se. Veiem que nombroses figures rellevants de la medicina d’altres països que han estat crítiques amb el discurs oficial han estat completament absents dels mitjans espanyols i la informació que s’ens ha ofert ha ignorat els resultats de nombrosos estudis científics.

Demanem, per tant, als mitjans de comunicació una posició més imparcial i respectuosa amb la seva pròpia deontologia en aquests temes. Hi ha nombroses veus que, des de la ciència i l’experiència clínica, estan oferint crítiques molt valuoses que no arriben a la societat. Instem els mitjans de comunicació que acudeixin directament a les fonts de la informació científica i el mateix als professionals que treballen sobre el terreny, que no es quedin únicament amb les versions de les institucions oficials o les empreses farmacèutiques. Demanem també al conjunt de la societat el cessament de la discriminació dels dissidents i de l’encasellament de tota opinió crítica en aquests estereotips estrets en què s’ha vist ficada durant aquests mesos.

Amb tot això volem defensar el dret de tota la ciutadania als millors tractaments disponibles per fer front a la malaltia de la Covid. Tenim dret a tots els tractaments eficaços i als millors fruits de la investigació científica, independentment dels interessos econòmics que s’hi vegin involucrats. Volem, així mateix, reivindicar les llibertats d’opinió, d’expressió i d’autonomia sobre la salut pròpia, i que deixin d’utilitzar-se mesures coercitives que no tenen cap justificació com a mesures sanitàries amb l’excusa que serveixen per defensar la salut pública.

Per això, animem totes les ments lliures, i molt especialment els qui estan compromesos en la promoció de la salut, en la defensa dels drets humans i de la democràcia, a adherir-se a aquest manifest.


 1. A països amb elevades taxes de vacunació com Lituània, Bèlgica, Singapur i Regne Unit s’està observant un augment dels casos en les últimes setmanes https://ourworldindata.org/covid-cases

 2. https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2021/05/PROTOCOLO-DE-GESTIO%C3%ACN-COVID-Math-y-IMASK.pdf

  https://aapsonline.org/mccullough-protocol-3-page.pdf

  https://vladimirzelenkomd.com/treatment-protocol/

 3. El World Ivermectin Day i l’International Covid Summit van comptar amb la participació de centenars de doctors de tot el món https://worldivermectinday.org/ https://globalcovidsummit.org/

  Els principals defensors de l’ús de la ivermectina per al tractament del Covid són la Front Line Critical Care Covid Allicance http://www.FLCCC.net que ha publicat aquesta revisió de totes les evidències https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2021/08/SUMMARY-OF-THE-EVIDENCE-BASE-FINAL.pdf

  i el grup BIRD https://bird-group.org/

  El Dr. Omura, que va rebre el premi Nobel per descobrir la ivermectina ha realitzat aquesta revisió

  http://jja-contents.wdc-jp.com/pdf/JJA74/74-1-open/74-1_44-95.pdf y se ha manifestado públicamente a su favor https://www.youtube.com/watch?v=k6eV47e0GFo

  i el Dr. Luc Montagnier, premi Nobel de medicina, en parla com a alternativa a les vacunes https://www.francesoir.fr/societe-sante/une-erreur-strategique-qui-impacte-lavenir-de-lhumanite-appel-du-pr-luc-montagnier.

 4. L’ús de la ivermectina per al tractament de la Covid compta amb diverses metanàlisis:

  https://journals.lww.com/americantherapeutics/Fulltext/2021/08000/Ivermectin_for_Prevention_and_Treatment_of.7.aspx

  https://journals.lww.com/americantherapeutics/Fulltext/2021/06000/Review_of_the_Emerging_Evidence_Demonstrating_the.4.ax

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/rmv.2265

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452318621000350?via%3Dihub

  https://journals.lww.com/americantherapeutics/Fulltext/2021/10000/Bayesian_Hypothesis_Testing_and_Hierarchical.8.aspx

  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340374/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1-eng.pdf

  La vitamina D ha estat objecte d’un estudi intens https://c19vitamind.com/ i s’ha trobat una forta correlació entre nivells baixos d’aquesta medicina amb els casos Covid que acaben en hospitalitzacions i morts https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.22.21263977v1

  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20503121211014073

  https://www.mdpi.com/2072-6643/13/6/1760

  També la melatonina https://c19melatonin.com/, el zinc, la fluvoxamina https://c19fluvoxamine.com/, i la quercetina https://c19quercetin.com/ han estat assenyalades com a eficaces.

  A https://ivmmeta.com/ es pot trobar una exhaustiva recopilació de tots els estudis clínics i publicacions de diversos tractaments primerencs contra la Covid https://c19early.com/

 5. https://lopezdoriga.com/nacional/seguira-cdmx-en-semaforo-rojo-por-covid-19-la-proxima-semana/

 6. https://www.newsbytesapp.com/news/india/centre-s-sops-to-combat-covid-19-in-rural-areas/story

  https://indianexpress.com/article/india/up-new-protocol-ivermectin-to-replace-hcq-in-treatment-of-covid-patients-6545236/

  https://telugustop.com/up-covid-tests-ivermectin-doses-for-kalpvasis-at-magh-mela-national-politics-religion-latest-news/

  https://www.reuters.com/world/india/indian-states-turn-anti-parasitic-drug-fight-covid-19-against-who-advice-2021-05-13/

 7. https://covid19criticalcare.com/ivermectin-in-covid-19/epidemiologic-analyses-on-covid19-and-ivermectin/

 8. Madagascar ha declarat diverses vegades que està usant protocols basats en plantes com l’Artemisia annua i probablement també ivermectina. Els casos i les morts per Covid que reporta aquest país han estat especialment baixos des de l’inici de la crisi. https://www.aa.com.tr/en/africa/madagascar-slams-who-for-not-endorsing-its-herbal-cure/1836905 http://www.spentamexico.org/v15-n3/A1.15(3)1-35.pdf?fbclid=IwAR33gqE13AkwNAWOoh2O3wbXvJfj_ar1CPlJVPFWU1QVuWiGCsRNqgHVh78

 9. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3765018

  https://www.idl-reporteros.pe/el-hospital-san-jose/?s=09

 10. https://covid19criticalcare.com/ivermectin-in-covid-19/epidemiologic-analyses-on-covid19-and-ivermectin/

 11. https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Articulos/revision-de-ivermectina-corregida13ene20.pdf https://osf.io/preprints/socarxiv/r93g4/

  https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/uttar-pradesh-government-says-ivermectin-helped-to-keep-deaths-low-7311786/

  https://www.reuters.com/world/india/india-says-it-contains-spread-covid-19-no-new-cases-fifth-country-2021-01-28/

  https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/uttar-pradesh-reports-zero-covid-deaths-in-last-24-hours-1767608-2021-02-09

  https://telugustop.com/up-covid-tests-ivermectin-doses-for-kalpvasis-at-magh-mela-national-politics-religion-latest-news/

  https://timesofindia.indiatimes.com/city/allahabad/up-32-devotees-test-covid-19-positive-at-magh-mela-camps-in-prayagraj/articleshow/80453631.cms

 12. http://www.migueljara.com/2021/04/15/la-agencia-europea-de-medicamentos-esta-financiada-por-las-farmaceuticas/ ….

  https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_35-en.pdf

 13. https://c19early.com/

 14. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19

 15. https://vimeo.com/488778689 https://ratical.org/PandemicParallaxView/DrMcCulloughC19OutpatientTreatmnt.html https://www.youtube.com/watch?v=uAn4Vyeoiis

 16. https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-advises-that-ivermectin-only-be-used-to-treat-covid-19-within-clinical-trials https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-advises-against-use-ivermectin-prevention-treatment-covid-19-outside-randomised-clinical-trials

 17. https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/07/07/el-alto-precio-del-remdesivir-hace-temer-que-se-dispare-el-de-las-vacunas-contra-el-covid-19/

 18. El Remdesivir només garantia una disminució del temps d’hospitalització però no menor mortandat i va ser finalment desaconsellat per l’OMS per la seva ineficàcia https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients. Merck ha anunciat el molnupiravir https://c19mp.com/ (5 assajos, 4 d’ells positius) y Pfizer el Paxlovid (un assaig conegut fins ara) https://c19early.com/pl https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-1-octubre_6_8356142_1078560.html https://www.telecinco.es/informativos/ciencia/pfizer-pildora-pastilla-contra-coronavirus-reduce-casos-graves-muerte-covid_18_3230072511.html

 19. https://c19ivermectin.com/

 20. La seguretat de la ivermectina s’ha comprovat en aquest estudi a dosis 10 vegades superiors als 0,2 mg/Kg utilitzats habitualment per al Covid https://accp1.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1177/009127002237994 L’ OMS porta anys recomanant la ivermectina per a algunes parasitosis https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/onchocerciasis https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/onchocerciasis

 21. https://rescue.substack.com/p/pierre-kory-responds-to-critics-hollywood

 22. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm

 23. https://www.abc.es/sociedad/abci-muertes-covid-multiplicaron-cuatro-agosto-respecto-mismo-pasado-202109040215_noticia.html

 24. https://elpais.com/sociedad/2021-08-02/las-nuevas-variantes-del-coronavirus-convierten-la-inmunidad-de-rebano-en-una-meta-inalcanzable-a-corto-plazo.html

 25. https://www.reuters.com/world/uk/england-says-delta-infections-produce-similar-virus-levels-regardless-vaccine-2021-08-06/ https://www.nature.com/articles/d41586-021-02187-1

 26. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10654-021-00808-7.pdf

 27. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.20.21265137v1.full.pdf Esta falta de inmunidad ya se preveía antes de las vacunaciones https://www.actasanitaria.com/vacunas-covid19-es-fantasia-el-me-protejo-te-protejo/

 28. https://www.news-medical.net/news/20211001/Similar-viral-load-in-vaccinated-and-unvaccinated-individuals-infected-with-SARS-CoV-2-Delta-variant.aspx

 29. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733

 30. https://ourworldindata.org/covid-cases

 31. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf

 32. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02183-8/fulltext https://edition.cnn.com/2021/10/06/health/pfizer-vaccine-waning-immunity/index.html

  https://trialsitenews.com/major-icmr-study-of-indian-healthcare-workers-reveals-covid-19-vaccine-antibodies-wane-within-2-months-for-covaxin-3-months-for-covishield-astrazeneca/

  El Dr. Peter Doshi, Editor Asociado del British Medical Journal, duda de que los ensayos iniciales de las vacunas demostrasen su eficacia https://www.youtube.com/watch?v=OvM5meOXk9o

 33. https://www.youtube.com/watch?v=9pMTpt231BY

 34. A UK UK s’observa que són quatre vegades més grans a la suma dels observats en els últims 11 anys i als EUA més grans que els observats durant 30 anys. https://diario16.com/consentimiento-informado-para-recibir-la-vacuna-covid/

 35. Aquesta web diu que està creada per familiars de persones afectades per les vacunacions i es dedica a recopilar i presentar de forma senzilla els resultats del sistema VAERS del sistema de salut nord-americà https://openvaers.com/index.php

 36. https://cienciaysaludnatural.com/la-inyeccion-contra-k0-b1t-ya-causo-41978-muertes-y-3201165-efectos-adversos-entre-europa-y-ee-uu-hasta-el-25-set-21/

 37. https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2021-10-07/finlandia-se-suma-a-suecia-y-dinamarca-y-suspende-la-vacuna-moderna-en-jovenes

 38. El Regne Unit sí que dóna dades detallades de morts per estat de vacunació i per edats, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf, cosa que el Ministeri de Sanitat no fa https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm però els efectes adversos segueixen depenent de reports voluntaris que, es pensa, estan molt subestimats ja que els professionals sanitaris no tenen cap incentiu per fer-los.

 39. https://diario16.com/consentimiento-informado-para-recibir-la-vacuna-covid/

 40. https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2021-medicamentosusohumano-3/recomendaciones-de-la-ema-sobre-terceras-dosis-y-dosis-de-refuerzo-de-las-vacunas-frente-a-la-covid-19-comirnaty-y-spikevax/

 41. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

  https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax

 42. https://www.youtube.com/watch?v=OvM5meOXk9o 

 43. https://www.mdpi.com/2072-6643/13/6/1760

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188440921001983 https://www.jstage.jst.go.jp/article/tjem/255/2/255_127/_article/-char/en https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.22.21263977v1

 44. https://www.youtube.com/watch?v=jBjULEZWl6c

 45. https://insurgente.org/carta-solicitud-al-ministerio-de-sanidad-ante-la-vacunacion-a-los-ninos/